III Edycja Forum Bezpieczna Maszyna

Szanowni Państwo!
Z największą przyjemnością pragniemy zaprosić do udziału w kolejnej edycji Forum Bezpieczna Maszyna.
Tym razem nasze spotkanie odbędzie się w Gliwicach.

Termin: 6 grudnia 2016 r.
Miejsce: Politechnika Śląska w Gliwicach

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zachęcamy do rejestracji. Liczba miejsc ograniczona!

Problematyka

  • Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn.
  • Dyrektywy europejskie i polskie rozporządzenia dotyczące koncepcji bezpieczeństwa maszyn.
  • Wymagania minimalne dot. konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń.
  • Problemy przy ocenie i dostosowaniu „starych maszyn” do wymagań minimalnych.
  • Praktyczne aspekty bezpieczeństwa układów sterowania maszyn z uwzględnieniem relacji pomiędzy poziomami ryzyka na maszynie a wymaganiami stawianymi układom sterowania.

Forum adresowane jest do:

  • projektantów, producentów
  • dostawców i użytkowników maszyn
  • pracodawców i osób odpowiedzialnych za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy
  • służb bezpieczeństwa i utrzymania ruchu
  • inspekcji bhp

Program Forum "Bezpieczna maszyna"

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników.
10.00 – 10.10 Przywitanie uczestników i otwarcie Forum Bezpieczna Maszyna.
I sesja: Zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn
10.10 - 10.40 Europejska i polska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn.
mgr inż.Tomasz Otrębski, Elokon Polska Sp. z o.o.
10.40 - 11.10 Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu Nadzoru Rynku maszyn
Nadinspektor PIP Włodzimierz Łabanowski
11.10 - 11.40 Inspekcja pracy w zakładach pracy
Nadinspektor PIP Włodzimierz Łabanowski
11.40 - 12.00 Przerwa kawowa
12.00 - 12.30 Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
mgr inż. Mariusz Głowicki, Elokon Polska Sp. z o.o.
12.30 - 13.00 Jak bezpiecznie modernizować maszyny?
mgr inż.Tomasz Otrębski, Elokon Polska Sp. z o.o.
13.00 - 13.30 Dyskusja: Problemy interpretacyjne wymagań prawnych adresowanych do producentów i użytkowników maszyn
13.30 - 14.00 Przerwa kawowa
II sesja: Techniczne środki bezpieczeństwa – zasady doboru i eksploatacji
14.00 - 14.30 Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn
mgr inż. Mariusz Głowicki, Elokon Polska Sp. z o.o.
14.30 - 15.00 Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn
inż. Piotr Fetraś, Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o
15.00 - 15.30 Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn
mgr Paweł Kędzierski, Astat Sp. z o.o
15.30 - 16.00 Dyskusja: Co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna? – Podsumowanie i zakończenie Forum
mgr inż. Mariusz Głowicki, Elokon Polska Sp. z o.o.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Forum "Bezpieczna Maszyna".

Organizatorzy

Elokon Polska Astat Panasonic Electric Works Polska

Patronat honorowy

Państwowa Inspekcja Pracy

Patronat naukowy

Politechnika Śląska w Gliwicach

Patronat medialny

APA Służby Utrzymania Ruchu Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Utrzymanie Ruchu ATEST Industrial Monitor ELEKTROSYSTEMY Elektroinstalator Packaging Polska Alert BHP Nowoczesne Technologie w Przemyśle
© Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o. | Warszawa 2015