IV Edycja Forum Bezpieczna Maszyna

Szanowni Państwo!
Z największą przyjemnością pragniemy zaprosić do udziału w kolejnej edycji Forum Bezpieczna Maszyna.
Tym razem nasze spotkanie odbędzie się w Gdańsku.

Termin: 21 listopada 2017 r.
Miejsce: Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zachęcamy do rejestracji. Liczba miejsc ograniczona!

Problematyka

  • Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn.
  • Dyrektywy europejskie i polskie rozporządzenia dotyczące koncepcji bezpieczeństwa maszyn.
  • Wymagania minimalne dot. konstrukcji i eksploatacji maszyn i urządzeń.
  • Problemy przy ocenie i dostosowaniu „starych maszyn” do wymagań minimalnych.
  • Praktyczne aspekty bezpieczeństwa układów sterowania maszyn z uwzględnieniem relacji pomiędzy poziomami ryzyka na maszynie a wymaganiami stawianymi układom sterowania.

Forum adresowane jest do:

  • projektantów, producentów
  • dostawców i użytkowników maszyn
  • pracodawców i osób odpowiedzialnych za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy
  • służb bezpieczeństwa i utrzymania ruchu
  • inspekcji bhp

Program Forum "Bezpieczna maszyna"

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników.
10.00 – 10.10 Przywitanie uczestników i otwarcie IV edycji Forum Bezpieczna Maszyna.
I sesja: Zasady kształtowania bezpieczeństwa przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn
10.10 - 10.40 Europejska i polska koncepcja kształtowania bezpieczeństwa maszyn
dr inż. Stanisław Kowalewski Elokon Polska Sp. z o.o.
10.40 - 11.10 Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu Nadzoru Rynku maszyn
Nadinspektor PIP Włodzimierz Łabanowski
11.10 - 11.40 Inspekcja pracy w zakładach pracy
Nadinspektor PIP Włodzimierz Łabanowski
11.40 - 12.00 Przerwa kawowa
12.00 - 12.30 Ocena ryzyka jako narzędzie inżynierskie przy projektowaniu i eksploatacji maszyn.
mgr inż. Andrzej Chrzanowski Elokon Polska Sp. z o.o.
12.30 - 13.00 Bezpieczeństwo w układach sterowania maszyn.
mgr inż. Mariusz Głowicki, Elokon Polska Sp. z o.o.
13.00 - 13.30 Dyskusja: Problemy interpretacyjne wymagań prawnych adresowanych do producentów i użytkowników maszyn
13.30 - 14.00 Przerwa kawowa
II sesja: Techniczne środki bezpieczeństwa – zasady doboru i eksploatacji
14.00 - 14.30 Techniczne środki bezpieczeństwa przy projektowaniu i eksploatacji maszyn.
mgr inż. Piotr Sodulski, Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o.
14.30 - 15.00 Metody zabezpieczania stref niebezpiecznych i ruchomych części maszyn
mgr Paweł Kędzierski, Astat Sp. z o.o
15.00 - 15.45 Case studies: Zagrożenia i techniczne środki ochronne w miejscach wyjścia i wejścia produktu do strefy wygrodzonej w systemach transportu ciągłego.
mgr inż. Adrian Gierjatowicz, Elokon Polska Sp. z o. o.
15.45 - 16.15 Dyskusja: Co to znaczy (nie)bezpieczna maszyna? – Podsumowanie i zakończenie Forum

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu Forum "Bezpieczna Maszyna".

Organizatorzy

Elokon Polska Astat Panasonic Electric Works Polska

Patronat honorowy

Państwowa Inspekcja Pracy

Patronat naukowy

Politechnika Gdańska

Patronat medialny

APA Służby Utrzymania Ruchu ATEST ELEKTROSYSTEMY Utrzymanie Ruchu Automatyka Online
© Panasonic Electric Works Polska Sp. z o.o. | Warszawa 2015